01.06.2021Selamat datang ke Aryaf Taibah!


Terma dan syarat ini digunakan sebagai garis panduan untuk laman sesawang rasmi Aryaf Taibah, di www.aryaftaibah.com.


Dengan melayari laman sesawang ini, anda dikira memahami dan menerima segala terma dan syarat yang ditetapkan. Anda boleh berhenti mengakses Aryaf Taibah sekiranya anda tidak bersetuju dengan terma dan syarat yang tertulis di lampiran ini.


Segala terma yang digunakan boleh diaplikasi untuk terma dan syarat, pernyataan privasi dan notis penafian serta semua perjanjian: “Pelanggan”, “Anda” merujuk kepada pelanggan yang mengakses laman sesawang dan mematuhi terma dan syarat syarikat.


Perkataan “Syarikat”, “Kami” merujuk kepada syarikat kami dan “Pihak” serta “Kita” merujuk kepada kedua-dua belah pihak. Segala terma berhubungan dengan tawaran, penerimaan dan pertimbangan dalam pembayaran perlu diberikan penegasan untuk memastikan proses tersebut berada dalam keadaan yang teratur dan tertib. Keperluan klien juga dapat dititikberatkan seiring dengan servis yang dinyatakan dan undang-undang lazim di Malaysia. Segala terma yang digunakan di atas atau perkataan tunggal, majmuk, huruf besar atau kata nama adalah seangkatan dan membawa maksud yang sama.


Cookies


Aryaf Taibah menggunakan cookies dimana dengan mengakses laman sesawang Aryaf Taibah, anda juga bersetuju untuk menggunakan cookies seperti mana di dalam perjanjian dibawah Dasar Privasi Aryaf Taibah. Kebanyakan laman sesawang menggunakan cookies untuk mendapatkan maklumat tentang pengguna yang melawat laman sesawang. Cookies memudahkan pelanggan untuk melawat laman sesawang dengan mengaktifkan kegunaan sesetengah perkara. Sesetengah rakan kongsi kami juga menggunakan khidmat cookies.Lesen


Melainkan dinyatakan sebaliknya, Aryaf Taibah Resources dan/atau pemberi lesennya memiliki hak harta intelek untuk semua bahan di Aryaf Taibah. Semua hak harta intelek adalah terpelihara. Anda boleh mengakses ini daripada Aryaf Taibah untuk kegunaan peribadi anda tertakluk pada sekatan yang ditetapkan dalam terma dan syarat ini. Anda mestilah tidak:


- Menerbit semula bahan-bahan dari Aryaf Taibah

- Menjual, menyewa atau sub-lesen bahan dari Aryaf Taibah

- Menghasilkan semula, menyalin atau meniru bahan dari Aryaf Taibah

- Mengedarkan semula kandungan yang dimiliki oleh Aryaf Taibah


Perjanjian ini akan berkuatkuasa pada tarikh ini. Sebahagian dari laman sesawang ini memberi peluang kepada setiap pelawat untuk menulis atau bertukar pendapat dan informasi tentang laman sesawang kami. Aryaf Taibah Resources tidak akan menapis, mengedit, menerbitkan atau menyemak komen yang diberikan di laman sesawang. Sebarang komen tidak akan mencerminkan pandangan dan pendapat dari pihak Aryaf Taibah, rakan agen dan semua yang terlibat. Komen tersebut mencerminkan pandangan dan pendapat orang yang menulisnya. Dengan mengikut undang-undang yang ditetapkan, Aryaf Taibah Resources tidak akan bertanggungjawab ke atas komen atau sebarang liabiliti, kerosakan atau perbelanjaan yang disebabkan dan/atau dialami akibat daripada sebarang penggunaan dan/atau penulisan dan/atau penampilan komen di laman web ini.


Aryaf Taibah Resource mempunyai hak untuk memantau komen-komen yang ditinggalkan serta mengeluarkan komen yang dikira tidak sewajarnya, kasar, atau menyebabkan pelanggaran terma dan syarat. Anda menyatakan dan mewakilkan bahawa:


Anda berhak untuk meninggalkan komen di laman web kami dan mempunyai semua lesen dan persetujuan untuk membuat perkara tersebut;

Komen yang ditinggalkan tidak menceroboh mana mana hak harta intelek, termasuk had hak cipta, paten atau tanda identiti pihak ketiga. Komen tidak berunsurkan bahan fitnah, fitnah, menyinggung perasaan, tidak senonoh atau sebaliknya yang akan menceroboh privasi.

Komen tersebut tidak akan digunakan untuk meminta atau mempromosikan bisnes atau adat atau membentangan aktiviti komersial atau aktiviti yang melanggar undang-undang.


Anda, dengan ini memberikan Aryaf Taibah Resources lesen untuk digunapakai, diedit dan memberikan pihak lain untuk menggunakannya, dan menggunakan dan mengedit komen anda dalam pelbagai cara, format atau media.Pautan Besar Kepada Isi Kandungan Kami


Senarai organisasi berikut mungkin berpaut pada laman web kami tanpa persetujuan terlebih dahulu:

Agensi-agensi kerajaan

Enjin pencarian

Organisasi Berita Pengedar dalam talian yang memaut kepada laman web kami dengan cara yang sama seperti pautan mereka bersama laman web untuk bisnes-bisnes lain;

dan Perniagaan Bertauliah Menyeluruh

kecuali meminta pada organisasi tanpa untung, pusat beli-belah yang melakukan dana amal dan pengumpul dana amal yang mungkin tidak memaut pada laman web kami.


Organisasi ini boleh memaut pada laman utama, penerbitan atau maklumat laman web yang lain kami selagi ia tidak:


(a) tidak melakukan apa apa penipuan

(b) tidak mengimplikasikan penajaan, pengesahan atau kelulusan pihak yang dipaut serta produk dan/atau perkhidmatannya secara palsu; dan

(c) sesuai dengan konteks web pihak yang terhubung


Kami akan mempertimbangkan dan bersetuju terhadap permintaan pautan dari pihak pihak tersebut:

- Pelanggan yang dikenali dan/atau sumber informasi bisnes

- Laman komuniti yang mempunyai dot.com

- Bekerjasama atau pertubuhan yang mewakili amal jariah

- Pengedar direktori dalam talian

- Portal dalam talian

- Akaun, firma undang-undang dan perundingan; dan Institusi pendidikan dan perbadanan perdagangan


Kami akan bersetuju terhadap permintaan pautan dari pihak pihak tertera sekiranya kami memutuskan bahawa:

(a) Pautan tersebut tidak menjejaskan imej kami terhadap diri sendiri atau perniagaan kami;

(b) Organisasi tersebut tidak mempunyai rekod negatif bersama kami;

(c) Keuntungan yang didapati dari pautan ini mengimbangi ketiadaan Aryaf Taibah Resources; dan

(d) pautan tersebut berada dalam konteks sumber informasi am


Organisasi-organisasi ini boleh berhubung dengan laman utama kami selagi pautan tersebut:

(a) tidak melakukan apa apa penipuan

(b) tidak mengimplikasikan penajaan, pengesahan atau kelulusan pihak yang dipaut serta produk dan/atau perkhidmatannya secara palsu; dan

(c) sesuai dengan konteks web pihak yang terhubung


Sekiranya anda termasuk dalam organisasi yang disenaraikan pada perenggan 2 diatas dan berminat untuk berhubung dengan laman web kami, anda boleh menghubungi kami dengan menghantar emel kepada Aryaf Taibah Resources.

Sila berikan nama anda, nama organisasi, maklumat hubungan serta URL kepada laman anda, senarai URLs yang ingin dihubungkan di laman web kami dan senarai URLs di laman kami yang ingin menjadi pautan anda. Sila tunggu selama 2-3 minggu untuk maklum balas.Organisasi yang telah dipersetujui boleh melakukan pautan pada laman web kami seperti berikut:


Dengan menggunakan nama korporat kami;

atau Dengan menggunakan pelokasi sumber seragam yang telah dihubungkan;

atau Dengan menggunakan apa apa penerangan di laman web kami yang sesuai dengan konteks dan format pada laman pihak yang berhubung.


Tiada penggunaan logo atau karya Aryaf Taibah Resources adalah dibenarkan untuk memautkan tanpa perjanjian lesen tanda daganganiFrames


Tanpa apa-apa kelulusan atau kebenaran, anda tidak boleh membuat bingkai di laman sesawang yang akan mengubah rupa atau visual laman sesawang kami.


Liabiliti Kandungan


Kami tidak akan bertanggung jawab atas apa apa kandungan yang dipaparkan pada laman sesawang anda. Anda bersetuju untuk memelihara dan mempertahankan kami dari segala tuntutan keatas laman sesawang anda. Tiada pautan harus muncul di mana-mana laman web yang boleh ditafsirkan sebagai fitnah, lucah atau jenayah, atau yang melanggar, sebaliknya melanggar, atau menyokong pelanggaran atau pelanggaran lain, mana-mana hak pihak ketiga.Privasi Anda


Sila baca Polisi PrivasiPemeliharaan Hak


Kami mempunyai hak untuk meminta anda memadam semua pautan atau sesetengah pautan di Laman Web kami. Anda bersetuju untuk memadam semua pautan dengan segera sekiranya diminta. Kami juga mempunyai hak untuk mengubah terma dan syarat ini serta polisi yang berkenaan pada bila bila masa. Dengan menggunakan Laman Web kami secara berterusan, anda bersetuju untuk mengikut segala terma dan syarat ini.Pengalihan Pautan Dari Laman Web


Sekiranya anda merasakan bahawa pautan yang tersedia di Laman Web kami bersifat kasar atau menyinggung atas sebab tertentu, anda boleh menghubungi kami atau memberitahu tentang perkara tersebut pada bila bila masa. Kami akan mempertimbangkan permintaan tersebut tetapi ia tidak wajib bagi kami atau untuk merespon kepada anda secara terus. Kami tidak dapat memastikan bahawa maklumat di laman web ini adalah betul, kami tidak menjamin kesempurnaan atau ketepatannya; kami juga tidak berjanji untuk memastikan bahawa ia sentiasa boleh digunakan atau bahan di laman web sentiasa dikemas kini.Penafian


Mengikut undang undang yang dibenarkan secara maksima, kami akan mengecualikan semua pembentangan, waranti dan syarat yang berkait dengan laman web kami serta kegunaannya. Semua yang berada dalam terma penafian ini tidak akan:

mengehadkan atau mengecualikan liabiliti kami atau anda untuk kematian atau kecederaan peribadi;

mengehadkan atau mengecualikan liabiliti kami atau anda untuk penipuan atau salah tafsir penipuan;

mengehadkan mana-mana liabiliti kami atau anda dalam apa jua cara yang tidak dibenarkan di bawah undang-undang yang digunakan;

atau

mengecualikan mana-mana liabiliti kami atau anda yang mungkin tidak dikecualikan di bawah undang-undang yang digunakan.


Had dan larangan liabiliti yang ditetapkan dalam Seksyen ini dan di tempat lain dalam penafian ini:

(a) tertakluk kepada perenggan sebelumnya; dan

(b) mengawal semua liabiliti yang timbul di bawah penafian itu, termasuk liabiliti yang timbul dalam kontrak, dalam tort dan untuk pelanggaran kewajipan berkanun.


Selagi laman web dan maklumat serta perkhidmatan di laman web disediakan secara percuma, kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan dalam apa jua bentuk.